KONTAKT

SKLEP ONLINE

DROGERIE

O NAS

MAGAZINE

KATALOG

EDUKACJA

KARIERA

Program bonusowy Silcare

Wielki finał programu bonusowego za nami.

 

Trzy miesiące niepewności i oczekiwań dobiegły końca. Spośród wielu zgłoszeń drogą losowania wyłoniliśmy 2 zwycięzców Programu Bonusowego Silcare.

 

Główne nagrody trafią do Pań:

 

Joanny Strużewskiej

Violetty Ziółkowskiej

 

500 PLN vouchery do zrealizowania w sklepie jubilerskim Apart zostaną wysłane drogą pocztową.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Przed Wami kolejna edycja Programu. Start – 01.10.2015 r.

Aktualności

Konkurs Granat - rozstrzygnięcie

Czas na rozstrzygnięcie konkursu! Tytułowy kolor świetnie sprawdził się zarówno w typowo ... więcej >>

Fotorelacja - Beauty Fair - Katowice

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dla Silcare weekend! W piątek 24.11.2017 odbyły się Mistrzostwa NAILPRO w Katowicach  ... więcej >>

Zbieraj punkciki na dziecięce buciki

Program lojalnościowy - Karta Stałego Klienta.

Regulamin programu lojalnościowego.

Zasady programu lojalnościowego   ... więcej >>

Konkurs - spot reklamowy

Nasi sprzedawcy po raz kolejny zaskoczyli nas, przygotowując świetne reklamy produktów Silcare. Prezentujemy Wam zwycięskie spoty ... więcej >>

REGULAMIN PROGRAMU BONUSOWEGO SILCARE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Bonusowym, zwanym dalej ”Programem”, adresowanym do Klientów Drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami”. Regulamin definiuje zasady udziału w Programie oraz warunki otrzymania nagrody głównej.

 

2. Organizatorem „Programu” jest Silcare Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-317-27-42, REGON: 081245632, zwana dalej "Organizatorem", który zarządza Programem.

3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich drogerii, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych, zwanych dalej „Uczestnikami”.

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy drogerii oraz ich rodziny.

5. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01 czerwca 2015 r. do 31.08.2015 r. Losowanie nagród – 10.09.2015 r. Kolejna edycja: 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. Losowanie nagród – 10.01.2016 r.

6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, na stronie internetowej www.nails.silcare.com, www.rabat.silcare.com oraz
w drogeriach firmowych.

7. Korzystając z Programu, Uczestnik Programu akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

8. Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z Programem: Silcare Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Kostrzyńska 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski. Z dopiskiem „Program Bonusowy”.
Dla korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

 

§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU.

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie w drogerii jednorazowych zakupów za kwotę minimum 300 zł, wypełnienie Ankiety Programu i akceptacja Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Udział w Programie jest dobrowolny.

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę zrobienia zakupów w drogerii na kwotę min. 300 zł, przekazanie podpisanego paragonu personelowi drogerii oraz wypełnienie Ankiety Programu (załącznik 1).

6. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełnioną przez Uczestnika Ankietę Programu (załącznik 1), Kartę Programu (załącznik 2) oraz paragon.

8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 

§ 3.  WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRODY GŁÓWNEJ

1. Klient by wziąć udział w Programie Bonusowym zobowiązany jest zrobić zakupy w drogerii na kwotę min. 300 zł, paragon poświadczający podpisać imieniem, nazwiskiem, a następnie wrzucić do specjalnie przygotowanej urny. Klient by wziąć udział
w losowaniu nagrody głównej zobowiązany jest również do wypełnienia Ankiety Programu (załącznik 1).

2. Klient otrzymuje Kartę Programu (załącznik 2), poświadczającą udział w Programie.

3. Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.

6. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Karta nie może być udostępniana innym osobom.

7. Losowanie nagrody głównej (2 vouchery o wartości 500 zł na zakup biżuterii w sklepie Apart) odbędzie się 10 września 2015 r.
w siedzibie firmy Silcare sp. z o. o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Nadzór nad losowaniem będzie sprawować specjalnie powołana komisja w składzie: Renata Gabarkiewicz, Karolina Czopor, Ewelina Piasecka.

8. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany drogą listowną. Wyniki Programu zostaną także udostępnione na stronie www.silcare.pl, www.rabat.silcare.com oraz profilu Silcare na Facebook’u.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Programu Bonusowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie Bonusowym dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w programie jest Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Programu. O takiej zmianie Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie regulaminu na stronie www.nails.silcare.com oraz www.rabat.silcare.com

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie powiadomiony o wykluczeniu drogą elektroniczną.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Programu.

7. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Programu pod numerem telefonu (+48) tel. 95 725 03 28 wew. 36 (pon. – pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

 © Copyright Silcare 2017